Remonto taisyklės – RASO.lt – Parduotuvių įranga ir prekybos sprendimai įmonėms

Remonto taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Raso“ (Toliau – Raso) techninio aptarnavimo bei remonto paslaugas vykdo vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.2. Klientai, norintys Raso remontuoti savo įrangą ar įsigyti prekių ar paslaugų, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis Klientas patvirtina paspausdamas nuorodą „susipažinau ir sutinku“.
1.3. Šiose Taisyklėse vartojama įrangos sąvoka reiškia Klientui priklausančius ar Kliento valdomus prietaisus perduotus Raso ir kurių atžvilgiu Raso įsipareigojo teikti tam tikras techninio aptarnavimo ar remonto paslaugas.
1.4. Raso turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų paviešinimo dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles. Klientas, tvirtindamas užsakymą, patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
1.5. Klientui pažeidus šių Taisyklių nuostatas, Raso įgyja teisę atsisakyti toliau dirbti su klientu arba reikalauti patirtos žalos atlyginimo.
1.6. Raso nėra atsakinga ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. REMONTO PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

2.1. Klientas, pageidaudamas gauti garantinio arba negarantinio įrangos remonto paslaugas, užsako šias paslaugas Raso svetainėje užpildydamas remonto registracijos formą.
2.2. Registracijos formoje Klientas suveda visą remontui reikalingą informaciją, tame tarpe, bet neapsiribojant, produkto gamintojo ir modelio pavadinimą, įrangos serijinį numerį, klaidos/gedimo aprašymą, atitinkamas žinias turintį bei apie įrangos gedimą žinančio asmens, kuris galėtų aktyviai prisidėti prie gedimo paieškos ir diagnostikos, kontaktus
2.3. Klientas užsakęs garantinio įrangos remonto paslaugas, kartu su įranga Raso privalo pateikti:
2.3.1. Įrangos pirkimo dokumentus, Įrangos garantinį pasą ar kitą dokumentą įrodantį garantinio laikotarpio terminą.
2.3.2. Visą Klientui žinomą informaciją apie įrangos gedimą ir/ar to gedimo priežastis. Nepateikus aiškios gedimo priežasties, Raso pasilieka sau teisę Klientą apmokestinti ne pagal 3.4. punkte nustatytą įrangos testavimo mokestį, bet pagal 3.3. punkte nustatytą valandinį tarifą.
2.4. Klientui užpildžius registracijos formą, remonto darbų užsakymas formuojamas automatiniu būdu naudojant duomenis, kuriuos Klientas pateikė formos pildymo metu.
2.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas įrangos pristatymas.
2.6. Po užsakymo pateikimo Klientas perduoda įrangą pašto kurjeriams, kurie ją pristato Raso arba Klientas pats pristato įrangą į Raso serviso centrą. Atlikus išsamią įrangos diagnostiką Klientui pasiūloma remonto darbų apimtis ir kaina, Klientui juos patvirtinus – atliekami remonto darbai.
2.7. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo nurodyti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
2.8. Raso priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.
2.9. Kliento pateiktą užsakymą Raso priima ir pradeda vykdyti pagal sutartinius terminus, kai tik gauna įrangą į serviso centrą. Jei Klientas neturi sudaręs bendradarbiavimo sutarties, remonto darbai vykdomi bendros eilės principu.
2.10. Užsakydamas remonto paslaugas, Klientas patvirtina, jog supranta ir sutinka su sąlyga, kad neatsiėmus suremontuotos įrangos per 6 mėnesius nuo užsakymo pateikimo datos, Raso turi teisę įrangą utilizuoti.
2.11. Klientas turi imtis visų kitų veiksmų ir pateikti visą reikalaujamą informaciją, kurių gali paprašyti Raso tam, kad galėtų tinkamai suteikti paslaugą.

3. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Raso parduodamų prekių bei teikiamų paslaugų kainos nurodomos be PVM.
3.2. Tuo atveju, jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir Raso nustato įrangos gedimą bei pasiūlo jo šalinimo būdus ir kainą, Klientas turi teisę pasirinkti:
3.2.1. Patvirtinti jam pateiktą remonto sąmatą, įsipareigojant apmokėti visa sąmatoje pateiktą sumą pagal Klientui sąskaitoje-faktūroje pateiktus terminus.
3.2.2. Atsisakyti tolimesnio remonto, apmokant tik 3.4 punkte nustatytą įrangos testavimo mokestį.
3.3. Įrangos remontas yra apmokamas pagal fiksuotą valandinį tarifą. Jei Klientas neturi bendradarbiavimo sutarties su individualiai nustatyta darbų kaina, vienos inžinieriaus darbo valandos įkainis yra 90€ plius PVM.
3.4. Jei po remonto darbų sąmatos pateikimo remontuoti įrangą atsisakoma, Klientas įsipareigoja apmokėti už įrangos testavimo darbus. Jei Klientas neturi bendradarbiavimo sutarties su individualiai nustatyta darbų kaina, taikomas 45€ plius PVM vienos įrangos testavimo mokestis.
3.5. Jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir Raso nustato jog įranga yra neremontuotina, apie tai yra pranešama Klientui ir įranga yra išsiunčiama Klientui arba Klientas gali atsiimti įrangą pats. Jei Klientas neturi bendradarbiavimo sutarties su individualiai nustatyta testavimo darbų kaina, taikomas 45€ plius PVM vienos įrangos testavimo mokestis.
3.6. Klientui patvirtinus remonto darbų sąmatą, mokestis už įrangos testavimą netaikomas.
3.7. Klientas įrangą į Raso servisą išsiunčia ir parsisiunčia atgal savo kaštais.
3.8. Tuo atveju, jei Klientui reikalinga įrangos paėmimo arba gražinimo paslauga, Klientas sutinka, kad Raso apmokestintų šią paslaugą tokiais įkainiais:
3.8.1. 12€ plius PVM už vieną siuntą iki 10kg svorio.
3.8.2. 15€ plius PVM už vieną siuntą nuo 10 iki 30 kg. svorio.
3.8.3. Sunkesnės, itin didelių išmatavimų arba iš/į užsienį siunčiamos siuntos derinamos atskiru Kliento ir Raso susitarimu.
3.9. Jei pateiktoje remonto darbų sąmatoje nenurodoma kitaip, sąmatoje nurodyta suma apima tik remonto darbus ir atsarginių detalių kainą, jei jos reikalingos remontui. Įrangos siuntimo, ženklinimo, modifikavimo ir pan. paslaugos apmokamos atskirai ir į remonto sąmatą nėra įskaičiuojamos.
3.10. Raso įrangos remontui naudoja tik originalias ir naujas atsargines dalis, nebent Klientas raštu patvirtina sutikimą naudoti neoriginalias ar nenaujas detales.
3.11. Atlikus remontą naujomis, originaliomis detalėmis, joms taikoma 90-ies dienų garantija.

4. ĮRANGOS SIUNTIMAS REMONTO PASLAUGOMS SUTEIKTI

4.1. Įrangos siuntimas Raso yra vykdomas pasitelktus trečiuosius asmenis – UAB Venipak Lietuva. “Venipak” kurjeriai turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas pateiks siuntą, kurioje bus siunčiama įrangą, pašto kurjeriams. Visais atvejais siuntą privalo pateikti Klientas arba užsakyme nurodytas kitas asmuo. Tuo atveju, jei siuntą pateiks užsakyme nenurodyti asmenys arba siunta bus tinkamai nepaženklinta, pašto kurjeriai turi teisę tokios siuntos nepriimti.
4.2. Klientas pildydamas užsakymą nurodo reikiamą, papildomą Informaciją: įrangą priimsiantį asmenį (kai prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo ir/ar išsiuntimo laiką bei kitus duomenis reikalingus įrangos pristatymui ir/ar išsiuntimui.
4.3. Kai Klientas pageidauja, kad įranga būtų pristatyta kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme prie pastabų nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.
4.4. Siųsdamas ar pristatydamas įrangą į Raso servisą Klientas privalo iš įrangos išimti visus keičiamus elementus (pvz., SIM kortelė, baterija, SD kortelė ir pan.), nebent tie elementai yra tiesiogiai susiję su gedimu.
4.5. Į serviso centrą remontui pristatoma įranga turi būti švari.
4.6. Atsižvelgiant į tai, jog Raso neturi galimybės įvertinti Kliento siuntos turinio iki jos gavimo ir atidarymo momento, tuo atveju, jei kiltų ginčas dėl siuntos turinio, pareiga įrodyti siuntos turinį ir jo atitikimą Kliento užsakymo formoje ir siuntos dokumentuose nurodytai informacijai tenka Klientui.
4.7. Jeigu kurjeris atvyksta Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku, tačiau Kliento neranda ir dėl to negali priimti įrangos, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas Raso dėl įrangos siuntimo, o Raso įgyja teisę reikalauti Kliento sumokėti už pakartotinį kurjerio atvykimą.

5. ĮRENGINYJE ESANTYS DUOMENYS

5.1. Už įrenginyje esančius duomenis atsako pats Klientas.
5.2. Raso neatsako už įrenginyje esančių duomenų išsaugojimą. Prašome pasidaryti įrenginyje esančių duomenų kopiją.
5.3. Aptarnavimo atveju įrenginyje esantys duomenys nėra išsaugomi. Remonto darbai tęsiami be duomenų išsaugojimo atskirai apie tai kliento neinformuojant.
5.4. Klientas supranta ir patvirtina, kad yra pats atsakingas už savarankišką savo naudojamos programinės įrangos atstatymą po įrangos remonto darbų.

 

 

 

 

 

 

+370 5 210 9261
Lietuvos