Fayteh 7-55 – RASO.lt – Veikalu aprīkojums un pārdošanas risinājumi uzņēmumiem

Fayteh 7-55HD LCD displejs ar enerģiju taupošu LED tehnoloģiju.

Pielāgots izmantošanai dažādās vidēs (tirdzniecība, izklaides nozare, rūpniecība).