Žmonių skaičiavimo sistemos

Atėjusių į prekybos vietą žmonių skaičius kartu su pirkėjų ir pirkinių skaičiumi bei apyvarta yra raktiniai duomenys, leidžiantys spręsti apie parduotuvės veiklos efektyvumą. Kaupiant statistinius lankomumo duomenis, galima optimaliai paskirstyti personalo kiekį ir darbo laiką, nustatyti savaitės, mėnesio, metų dėsningumus, įvertinti ilgalaikes tendencijas. Žmonių skaičiavimas – neatskiriama eilių valdymo sistemų dalis, padedanti maksimaliai sutrumpinti klientų stovėjimo eilėse laiką ir optimaliai išnaudoti turimus resursus.