Sandėlio valdymui

Sandėlio valdymui

Siekiate konkurencinio pranašumo? Atkreipkite dėmesį į tiekimo grandinės valdymą, kuris yra lemiamas veiksnys. Tam pasitelkiama aukštos kokybės sandėlio valdymo sistema, kurios naudojimas siejamas ne tik su prekių judėjimu sandėliavimo patalpose, bet ir automatiniu prekių perrūšiavimu, komplektavimu, pajamavimu, priskyrimu prie tam tikros sandėliavimo vietos, inventorizacija, prekių surinkimu, pardavimu, išdavimu iš saugojimo vietos.

Kodėl verta naudotis tokia sistema?

Pasitelkę sandėlio valdymui skirtą sistemą, padidinsite sandėlyje vykdomų procesų efektyvumą: sumažinsite laiko sąnaudas atlikdami apskaitos darbus, panaikinsite informacijos dubliavimą, lengvai suformuosite ataskaitas, išvengsite rankinio skaičiavimo, iki minimumo sumažinsite daromas klaidas prekių surinkimo bei išdavimo procese, padidinsite našumą ir greitį prekių surinkimo procese.

Kokias problemas ji išsprendžia?

Jeigu susidūrėte su neteisingai sukrautomis prekėmis, vietos trūkumu, nepakankamu greičiu, pasiekiamu sandėlyje, didele darbuotojų kaita, trūkumu bei netinkamu inventorizacijos valdymu, rekomenduojame pasinaudoti šia sistema.

Į ką atkreipti dėmesį, renkantis sandėlio valdymui skirtą sistemą?

Komunikuojate su įmonės klientais? Tuomet rekomenduojame atkreipti dėmesį į komunikacijos galimybes su tais, kurie naudoja kitokias verslo valdymo sistemas. Taip pat svarbu įvertinti ar yra galimybė patogiai integruoti įvairius konvejerius ir kitus įrenginius. Dar vienas dėmesio vertas aspektas – numatomos išlaidos, kuomet plečiama įmonės veikla bei diegiami sandėliui valdyti skirtos sistemos pakeitimai. Jeigu norite, kad darbuotojai operacijas gautų kuo sparčiau, įvertinkite ir sistemos veikimo greitį. Žinoma, naudinga pasitelkti tokį įrenginį, kuriuo būtų patogu sekti darbuotojų produktyvumą bei vykdomų procesų našumą.

Pasirūpinkite, jog sandėlis būtų valdomas kokybiškai, profesionaliai ir efektyviai – pasinaudokite UAB „RASO” teikiama sistema.