Sandėlio valdymui

Sandėlio valdymui

Tiekimo grandinės valdymas vis dažniau pripažįstamas kaip lemiamas veiksnys siekiant konkurencinio pranašumo. Sandėlio valdymo sistemų naudojimas siejamas ne tik su prekių judėjimu sandėliavimo patalpose, bet ir automatiniu prekių perrūšiavimu, komplektavimu, pajamavimu, priskyrimu prie tam tikros sandėliavimo vietos, inventorizacija, prekių surinkimu, pardavimu, išdavimu iš sandėlio.

Pasitelkę sandėlio valdymo sistemą, padidinsite sandėlio procesų efektyvumą: sumažinsite laiko sąnaudas atlikdami apskaitos darbus, panaikinsite informacijos dubliavimą, lengvai suformuosite ataskaitas, išvengsite rankinio skaičiavimo, iki minimumo sumažinsite daromas klaidas prekių surinkimo bei išdavimo procese, padidinsite našumą ir greitį prekių surinkimo procese.