Registravimas VMI

Paruošti ir įdiegti kasos aparatai bei POS sistemos nustatyta tvarka registruojami Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimus, „Kiekvienas kasos aparatas <...> turi būti užregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatytais atvejais kasos aparatai <...> turi būti išregistruojami/perregistruojami".
VMI kasos aparatus ir prekybos automatus registruoja/perregistruoja/išregistruoja aptarnaujanti įmonė.

Registruojant kasos aparatą VMI, privaloma pateikti registruojamo kasos aparato techninį pasą.


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo".