Apmokymai

Įmonės specialistai kvalifikuotai supažindina kliento personalą su įsigyta įranga, praveda teorinius ir praktinius apmokymus visų įmonėje parduodamų produktų naudojimui, išsamiai išaiškina visas įrangos galimybes bei funkcijas.

Pagal kliento pageidavimus apmokymai atliekami mūsų įmonėje arba pas klientą. Kliento darbuotojai aprūpinami išsamiomis produktų vartotojo instrukcijomis, kuriose suprantamai paaiškinta, kaip dirbti su produktu ar įrenginiu. Apmokant dirbti kasos aparatais bei POS sistemomis išsamiai paaiškinama, kaip pildyti kasos operacijų žurnalą, informuojama apie pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius darbą su kasos aparatais. Klientui pageidaujant, organizuojamas papildomas personalo apmokymas.