Kokybė

RASO siekia:

- būti patikimais partneriais;

- tenkinti klientų reikalavimus;

- neapvilti klientų dėl produktų ir paslaugų kokybės.

 

RASO įmonėje dirbama pagal ITIL procesus klientų bei paslaugų aptarnavimui. ITIL - (iš angl. Information Technology Infrastructure Library) - verslo valdymo teorija, orientuota į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą IT kompanijose.

Šiuo metu įmonėje veikia šie procesai:

• Service desk (klientų aptarnavimo padalinys) - ITIL nagrinėjamas kaip funkcija, perduodanti klientų užklausimus, incidentus ir pan. į kitus procesus.
• Incident management (incidentų (gedimų) taisymas) - šio proceso tikslas - gedimo atveju atkurti paslaugos teikimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką.
• Problem management (problemų (incidentų priežasčių) šalinimas) - šis procesas ieško buvusių ar potencialiai galimų gedimų priežasčių ir jas šalina.
• Configuration management (konfigūracijų valdymas) - vieningos įmonei duomenų bazės (CMDB), turinčios reikalingą techninę dokumentaciją, palaikymas.
• Change management (pakeitimų valdymas) - užtikrina, kad įvairūs darbai bus vykdomi, įvertinant galimas rizikas, išsaugant pakeitimus CMDB ir t.t.