Garantinis aptarnavimas

Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami visi savaiminiai gedimai.

Įmonė su klientu sudaro įrangos garantinės priežiūros sutartį, kurioje numatomas klientui įdiegtos įrangos aptarnavimas garantiniu laikotarpiu, galimų jos darbo sutrikimų savalaikis šalinimas bei sugedusių mazgų ar detalių keitimas. Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami visi savaiminiai gedimai, atsitikę ne dėl kliento kaltės ar trečių asmenų įsikišimo.